Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Публикации

Прирачник за изработка на локален план за акција на децата

Decata_i_opstinite_MK
   

Прирачник за имплементација на конвенцијата за правата на детето во единиците на локалната самоуправа

Priracnik_za_implementacija

   

Прирачник за општините и невладините организации за правата на децата

Priracnik_za_pravata_na_deteto
   

Брошури и летоци - продукти на наставниците вклучени во проектот Училиште по мерка на детето

Брошури: 

Nasilstvo Nasilstvo_MK.pdf

 

Siddet-TUR Nasilstvo_Tur.pdf

 

Dhune-ALB Naslistvo_alb.pdf

 

 


Летоци:

nasilstvo flaer_nasilstvo_MK.pdf

dhune DHUNE.pdf

siddet SIDDET.pdf

 


 

 

   

Вооружениот конфликт на територијата на Република Македонија во 2001 година

armed-conflict-mak-koricaВооружениот конфликт на територијата на Република Македонија во 2001 година