Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Kontakt

Kontakt

Qendra për të Drejta të Njeriut dhe Zgjidhje të Konflikteve gjendet në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Juridike, bul. "Partizanski odredi" b.b. - 1000, Shkup, Republika e Maqedonisë.

Telefona:
+ 389 (0)2 3065 953
+ 389 (0)2 3065 954
+ 389 (0)2 3065 955
Fax: + 389 (0)2 3065 953
Web: www.chrcr.org.mk
e-mail: Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e lejuar për ta shikuar atë