Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Për ne

Për ne

CHRCR Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите права и слободи и развивање и унапредување на начините на меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права.

pdf Statut i organizatës

Ekipi ynë:

Ph. D Mirjana Najcevska

Co-Director

Ph. D Violeta Petroska Beshka

Co-Director

Ph. D Nikolina Kenig

Associate

Safet Balazi

Associate

Luan Imeri

Program manager

Saso N. Alusevski

Associate

Filipina Negrievska

Associate

Renata Dedova

Associate

Tanja Zivkovska

Associate

Idaver Memedov

Associate