Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Вооружениот конфликт на територијата на Република Македонија во 2001 година

armed-conflict-mak-koricaВооружениот конфликт на територијата на Република Македонија во 2001 година