Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)


Брошури и летоци - продукти на наставниците вклучени во проектот Училиште по мерка на детето

Брошури: 

Nasilstvo Nasilstvo_MK.pdf

 

Siddet-TUR Nasilstvo_Tur.pdf

 

Dhune-ALB Naslistvo_alb.pdf

 

 


Летоци:

nasilstvo flaer_nasilstvo_MK.pdf

dhune DHUNE.pdf

siddet SIDDET.pdf